Toanielferiening ‘Oefening Kweekt Kunst’ en De Bining zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al jaren repeteert OKK in het Doarpshûs. De uitvoeringen staan garant voor een avond lachen, gieren, brullen. Ook al spreek je geen Frysk en versta je ook lang niet alles, dat maakt helemaal niet uit. Kom vooral kijken!

De regisseur en de spelers leggen de lat elk jaar weer hoog. En dat moet ook wel, want de karkommisje beoordeelt het niveau van de uitvoering.

Draag jij OKK ook een warm hart toe? Wordt stiper (sponsor)!

Stuur een e-mail naar OKK 

Klik hier voor onze Facebook pagina!