Gegevens aanvrager:

Naam: (verplicht)

Adres: (verplicht)

Postcode: (verplicht)

E-mail: (verplicht)

Datum zaalhuur:

Verwacht aantal personen:

Graag een prijsopgave (exclusief consumpties) van het volgende:

Huur:

Tijdstip van: tot:

Wij leveren op aanvraag een warm en/of koud bittergarnituur.

Wilt u hier gebruik van maken, selecteer dan één van onderstaande mogelijkheden:

Aantal personen:

Consumpties worden aangeleverd door de Bining. In de offerte wordt een stelprijs meegenomen. Deze wordt naderhand verrekend met de werkelijke consumptiekosten.